Volg ons ook op:
Connect with us on Facebook.

Privacybeleid

De Gezinsbond Destelbergen is begaan met jouw online privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy in relatie tot het gebruik dat je maakt van deze website te respecteren.

Op de website van de Gezinsbond Destelbergen worden persoonsgegevens verzameld via e-mail en formulieren. De persoonsgegevens die je via een e-mail, online formulieren, reguliere post, telefoon verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van de Gezinsbond Destelbergen - Ledebeekhof 9, 9070 Destelbergen.
Deze gegevens worden gebruikt om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om je te informeren over onze activiteiten. Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan je deze wens kenbaar maken per e-mail of gewone post.

Je beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot jouw gegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995.
Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van jouw identiteitskaart naar bovenvermeld adres.

De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.
De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.